Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/171
Title: Architectuurontwerp ELO
Authors: Cap Gemini
Keywords: units of study
workflow
content
studentgroep
onderwijsdossier
ELO
contentmanagement
Cap Gemini
onderwijsproces
Issue Date: 19-Apr-2004
Abstract: Cap Gemini heeft een opdracht van OUNL geaccepteerd om een architectuurstudie uit te voeren voor een elektronische leeromgeving. Specificatie van de opdracht is bij de start bijgesteld. De formulerling van de bijgestelde opdracht is opgenomen in het plan van aanpak versie 1.0 De architectuurstudie dient een visie te geven voor een toekomstvaste en flexibele architectuur. Deze visie geeft dus een beeld van de situtatie zoals die, naar onze inschatting en op basis van de huidige inzichten, binnen 3-5 jaar werkelijkheid zal zijn. Verder geeft deze studie aan welke ingrediĆ«nten het fundament vormen voor deze architectuur. Deze architectuurstudie beschrijft dus nog niet de wijze waarop deze visie wordt gerealiseerd. Voor de realisatie dient, afhankelijk van de te hanteren aanpak, een nauwkeurig projectplan dan wel een programma te worden gestart. In een projectenplan wordt het einddoel vooraf nauwkeurig beschreven en wordt met een exact reisschema dat doel bereikt. In de programma-aanpak wordt realisatie van het einddoel stap voor stap uitgevoerd, waarbij aan het einde van elke stap een interpretatie gemaakt van de situatie en eventuele leermomenten in de volgende stap mee verwerkt. Hierdoor ontstaat geen exact reisschema maar wordt wel op een krachtige manier het voortschrijdend inzich verwerkt in de eindoplossing.
URI: http://hdl.handle.net/1820/171
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1999 Architectuurontwerp ELO.pdf566.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.