Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/179
Title: Eindrapport Evaluatie prototype
Authors: Manderveld, Jocelyn
Keywords: evaluatie
prototype
EML-evaluatie
EML
innovatief onderwijs
Issue Date: 6-Sep-1999
Abstract: Van januari 1999 tot en met april 1999 is het prototype van het ELON-systeem ontworpen en gerealiseerd. Dit prototype heeft de volgende functies (Zie Koper, Manderveld & Rikers, 1999): * Demonstratie van ELON voor intern en extern gebruik. * Projectleden het gevoel geven voor de opzet van het systeem en de mate van complexheid. * Als werkende omgeving dienen voor de eerste proeftuin bij de Hoge Hotelschool Maastricht (HHS) en Fontys. * De werking van de verschillende beoogde softwarepakketten, die bij de bouw van ELON worden gebruikt, in de praktijk testen. * een nadere input vormen voor de uiteindelijke architectuur van het systeem. * Een nadere input vormen voor de invulling en planning van werkzaamheden in de daarop volgende fasen.
Description: Adviezen: Natascha Dietz en Paul Reitsma
URI: http://hdl.handle.net/1820/179
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELO 99 Eindrapp.evaluatieprototype.pdf447.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.