Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1808
Title: Risicofactoren van IT-outsourcing; welke invloed heeft het offshoren door de IT-dienstverlener op de risicofactoren van de uitbesteder?
Authors: Verboon, Margreet
Keywords: risicofactoren
it-outsourcing
Issue Date: 12-Sep-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het onderwerp van dit afstudeerverslag voor de Masteropleiding Business Processes and IT aan de Open Universiteit Nederland betreft de risicofactoren van IT-outsourcing. De groei van IT-outsourcing en in het bijzonder IT-off-shoring neemt nog ieder jaar toe. IT-dienstverleners zullen het IT-offshoren op moeten gaan nemen in hun portfolio om te kunnen concurreren in de glo-bal IT industrie. Wat er gebeurt met de risicofactoren van de IT-outsourcing bij de uitbesteder als de IT-dienstverlener bepaalde diensten gaat uitbeste-den in een offshore-arrangement, is de kernvraag van dit onderzoek. Dit theorietoetsende onderzoek heeft geleid tot verdieping van de bestaande inzichten m.b.t. de risicofactoren bij IT-outsourcing in die situatie dat de IT-dienstverlener gaat offshoren. Het onderzoek heeft op 2 vragen antwoord gegeven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1808
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWMagreetVerboon120908.pdf359.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.