Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1809
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPluijmen, Michèl-
dc.date.accessioned2009-02-17T08:05:18Z-
dc.date.available2009-02-17T08:05:18Z-
dc.date.issued2008-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1820/1809-
dc.description.abstractDit onderzoek behelst een studie naar de sterkte van de relatie tussen betrokkenheid in het werk en betrokkenheid bij veranderingen. Om de snelle technische en economische ontwikkelingen bij te houden, zullen bedrijven zicht constant moeten aanpassen. De benodigde veranderingen verlopen vaak moeizaam en leiden tot andere resultaten dan vooraf gepland. Regelmatig starten nieuwe veranderingen voordat eerdere goed zijn afgerond. In deze studie is nagegaan hoe sterk de relatie is tussen betrokkenheid in het werk en betrokkenheid bij veranderingen. Er is gekozen voor een empirische casestudy bij het CBS. In de periode april-mei 2008 is een onderzoek gehouden onder het personeel van het CBS, werkzaam aan het veranderproject Transitie, met als doel de te meten hoe sterk de relatie is tussen betrokkenheid in het werk en betrokkenheid bij veranderingen. Ruim 50 ambtenaren hebben als respondent deelgenomen aan dit onderzoek. De respondenten gaven hun antwoord op de stellingen over betrokkenheid in het werk en betrokkenheid bij veranderingen. Dit gebeurde via vragenlijsten. Geconcludeerd wordt dat er een middelmatige samenhang is tussen betrokkenheid in het werk en betrokkenheid bij veranderingen. Met behulp van zesentwintig hypothesen is er gekeken naar de onderlinge relaties tussen betrokkenheid in het werk en betrokkenheid bij veranderingen. Drie van deze hypothesen zijn geaccepteerd. In de eerste plaats de positieve significante relatie (p < 0,05) van r = ,029 tussen externe routine en Doelen en Strategie. Ten tweede de positieve relatie (p < 0,01) van r = ,040 tussen interne non-routine en de afhankelijke variabele Doelen en Strategie. Daarnaast is ook de invloed van geslacht op de relatie tussen betrokkenheid in het werk en betrokkenheid bij veranderingen significant. Erg opvallend is dat alle andere hypothesen in dit onderzoek verworpen zijn omdat de correlaties tussen criteria van betrokkenheid in het werk en kenmerken als structuur, Cultuur, Technologie, Werk en Politieke relaties binnen betrokkenheid bij veranderingen niet significant zijn. Het lijkt zo te zijn dat de criteria binnen betrokkenheid in het werk voornamelijk invloed hebben op de richting en de duidelijkheid van het veranderproces binnen betrokkenheid bij veranderingen. Voor verdere conclusies zou een grootschaliger onderzoek bij meerdere bedrijven moeten plaatsvinden.en_US
dc.language.isonlen_US
dc.publisherOpen Universiteit Nederlanden_US
dc.subjectbetrokkenheiden_US
dc.subjectveranderingsprocessenen_US
dc.titleVernieuwen zonder elkaar te verliezen; zonder betrokkenheid in het werk geen betrokkenheid bij veranderingen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWMichèlPluijmen-juli2008.pdf641.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.