Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1811
Title: De invloed van arbeidsproductiviteit op financiële performance; inzicht in de blackbox van HRM & Performance
Authors: Corporaal, Stephan
Keywords: arbeidsproductiviteit
financiële performance
HRM
Issue Date: 24-Nov-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De laatste decennia is er in toenemende mate aandacht voor onderzoek naar de invloed van HRM-activiteiten op (financiële) performance. De relatie tussen HRM en financiële performance kan worden weergegeven in een aantal opeenvolgende schakels. Deze masterthesis gaat in op de laatste schakels van HRM & Performance onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het geven van een oordeel over de validiteit van de stelling "arbeidsproductiviteit leidt tot betere financiële performance", door empirisch te onderzoeken of er een causaal verband is tussen arbeidsproductiviteit en financiële performance. Bovendien wordt onderzocht of er een modererend effect is van de variabele "kapitaalintensiteit". De verwachting is dat het verband tussen arbeidsproductiviteit en financiële performance sterker is bij arbeidsintensieve organisaties dan bij kapitaalintensieve organisaties.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1811
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWStephanCorporaal241108.pdf334.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.