Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1812
Title: Keeping IT projects on track; hoe softwareontwikkelingbedrijven meer controle kunnen krijgen over de voortgang van hun projecten
Authors: Heijlaerts, PM
Keywords: softwareontwikkelingbedrijven
controle
voortgang
projecten
Issue Date: 8-Sep-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Projecten zijn binnen softwareontwikkelbedrijven, een niet meer weg te denken fenomeen. Het lijkt het ideale middel om de verplichtingen die voortvloeien uit het contract tussen de afnemer en producent na te kunnen komen. Het contract bevat diverse harde afspraken, zoals afspraken over het moment van opleveren, het te besteden budget, de gewenste kwaliteit en de te realiseren functionaliteit. Projectleiders die deze projecten toegewezen krijgen staan daarom onder grote druk. Stress en frustratie door het missen van targets en het moeten werken onder tijdsdruk moeten daarom vermeden worden. Projectvoortgangsmonitoring en -control kunnen hierbij helpen. Projectvoortgangsmonitoring en -control blijken in de praktijk niet eenvoudig en verlopen soms knullig. De uitvoering hangt vaak af van de ervaring en scholing van de projectleider. Zo hanteren sommige projectleiders alleen een rondvraagmethodiek, terwijl anderen puur vertrouwen op “harde” cijfers. Voor beide aanpakken is wat te zeggen. Wie weet het beter wat gaande is binnen het project dan de operator – de mens op de werkvloer? Vanwege het subjectieve karakter moet een projectleider waakzaam zijn voor deze aanpak. De ondervraagde kan last hebben van een bias; zo kan de informatie gekleurd zijn door eigenbelang of politieke motieven. Het uitvoeren van een meting is objectiever, maar het gezegde luidt niet voor niets: ”Meten is weten, maar weet wat je meet!”. Het onderzoek richt zich op het meetbaar maken van projecten met als doel een verbeterslag in te voeren in de wijze van managen van projecten, in het bijzonder de projectvoortgangsbewaking. Dit wordt bereikt door inzicht te verkrijgen in de voorhanden zijnde metrieken ten behoeve van projectvoortgangsbewaking. Daarnaast wordt er in dit onderzoek getracht om een beeld te krijgen van de informatiebehoefte bij GouwIT, een bedrijf gespecialiseerd in softwareontwikkeling voor de locale overheid, ten aanzien van projectvoortgangsbewaking. Aan de hand van de analyse van de resultaten zal er worden bepaald welke metrieken geschikt zijn voor GouwIT om te komen tot een verbeterde voortgangsbewaking. Uit de onderzoeksdoelstelling blijkt dat de directie van GouwIT graag een verbeterslag wil bereiken ten aanzien van de wijze van managen van projecten, in het bijzonder ten aanzien van de voortgangsbewaking van projecten. De huidige uitvoering hangt in de praktijk vaak af van de ervaring en scholing van de projectleider. Zo hanteren sommige projectleiders alleen een rondvraagmethodiek, terwijl anderen puur vertrouwen op “harde” cijfers. De directie heeft daarom geconstateerd dat de huidige informatievoorziening (IST situatie) niet voldoet aan de informatiebehoefte van de projectleiders. Hier moet volgens haar verandering inkomen, zodat de informatievoorziening (IV) gaat aansluiten bij de informatienbehoefte (IB). In de gewenste situatie sluit de informatievoorziening naadloos aan op de informatiebehoefte. In deze situatie krijgen projectleiders de gewenste informatie die ze kunnen vertalen in sturingsacties. Het ontwikkelproces is hierdoor bestuurbaar geworden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1812
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWHeijlaerts.pdfmain report598.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.