Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1815
Title: De invloed van Organizational Pressure & Disloyalty op de Escalation Trap. een survey onder in Nederland gevestigde ondernemingen inzake een desinvesteringsbeslissing.
Authors: Kichari, VD
Keywords: escalation trap
behavioral corporate finance
Issue Date: Sep-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van het onderhavige onderzoek is om met behulp van het toetsen van de theorie in de praktijk een bijdrage te leveren aan de theorievorming rondom behavioral corporate finance. Het onderzoek richt zich op de gedragsmatige factoren Organizational Pressure en Disloyalty omdat verwacht wordt dat deze factoren doorslaggevend blijken te zijn voor de Escalation Trap.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1815
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWVijayDKichari-september2008.pdf795.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.