Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1816
Title: Veranderende Vrijetijdsbesteding en Cultuurhistorisch erfgoed; museum Slot Loevestein, veranderende representaties van het verleden, 1985-2007
Other Titles: Changing Leisure and Cultural Heritage; museum Slot Loevestein, changing representations of the past. 1985-2007
Authors: Diependaal-Meijer, Irene
Keywords: cultuurhistorisch
erfgoed
representaties
vrijetijdsbesteding
Issue Date: Aug-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie wordt onderzocht hoe cultuurhistorisch erfgoed is gepositioneerd op de markt van vrijetijdsbesteding. Daarbij in het bijzonder op één speciaal cultuurhistorisch monument, het Museum Slot Loevestein te Poederoijen. De onderzoeksvraag van deze scriptie is: Op welke manier hebben de veranderingen in de vrijetijdssector gedurende de periode 1985 - 2007 invloed gehad op het beleid en de visie waarmee en de wijze waarop het cultuurhistorische erfgoed van Museum Slot Loevestein wordt gepresenteerd? Lukt het cultuurhistorische instellingen om hun positie binnen de uitbreidende markt van vrijetijdsbesteding te behouden en zien ze mogelijkheden om meer bezoekers te trekken? Hoe houdt Slot Loevestein zijn bezoekers geboeid met dezelfde historische thematiek en wat is daarvoor nodig? In de vrijetijdssector is de afgelopen decennia veel veranderd door de toegenomen welvaart, stijging van het opleidingsniveau, ontwikkelingen op het vlak van de technologie, communicatie en transport. Het bezoeken van musea, monumenten en archieven is één van de vele andere activiteiten die mensen in hun vrije tijd kunnen ondernemen. Met dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de kennis die we hebben over vrijetijdsbesteding in relatie tot het cultuurhistorische erfgoed. Dit cultuurwetenschappelijk onderzoek voegt daarmee toe aan de kennis die we hebben over cultuurhistorisch erfgoed en vrijetijdsbesteding omdat de effecten van processen en maatregelen op lokaal niveau worden beschreven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1816
Appears in Collections:Master of Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CWIreneDiependaal-Meyeraug2008deel-I.pdfpart one622.37 kBAdobe PDFView/Open
CWIreneDiependaal-Meyeraug2008deel-II.pdfpart two4.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.