Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1822
Title: Ben ik Lid van de Groep? Ervaren inclusie als moderator van de relatie tussen Procedurele Rechtvaardigheid en Organizational Citizenship Behavior.
Other Titles: Do I belong to the Group? Experienced Inclusion as a Moderator for the Relation between Procedural Justice and Organizational Citizenship Behavior
Authors: Graaf, Anna J van de
Keywords: groepslidmaatschap
organizational citizenship behavior
rechtvaardigheid
procedures
Issue Date: Oct-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze survey onderzoekt in hoeverre de zelfrelevante variabele onzekerheid met betrekking tot inclusie in de groep, een interacterend effect heeft op het verband tussen procedurele rechtvaardigheid en OCB. Het huidige onderzoek is gebaseerd op de theorie van het relationele group-value model. Een basis aanname van dit model is dat groep lidmaatschap belangrijk is voor mensen omdat dit een solide basis geeft voor onder andere het gevoel ergens bij te horen, zekerheid en het bezitten van een sociale identiteit. De relevantie van moderatie onderzoek is dat het informatie kan verschaffen over onderliggende processen aangaande de moderator variabele. In deze studie betekent dat kennis over onzekerheid met betrekking tot inclusie in de groep en het sociale domein waarop het betrekking heeft, zoals organisatieprocedures.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1822
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_AO_Graaf_vande_2008.pdf20.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.