Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1823
Title: Het Effect van Taakkenmerken op de Intrinsieke Motivatie en Arbeidssatisfactie en de Rol van Persoonsgerelateerde Groeibehoefte bij Preventiemedewerkers Werkzaam in de Transport en Logistieke Sector.
Other Titles: The Effect of Job Characteristics on Intrinsic Motivation and Job Satisfaction and the Moderating Effect of the Growth Need Strength of the Health and Safety Officers in the Transport and logistic Sector.
Authors: Wilms, Danny
Keywords: arbeidssatisfactie
motivatie
preventiemedewerkers
Issue Date: 8-Oct-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de taakkenmerken van preventiemedewerkers en het effect hiervan op hun intrinsieke motivatie en arbeidstevredenheid. De centrale vraagstelling luidt: is er bij preventiemedewerkers een samenhang tussen taakkenmerken enerzijds en de intrinsieke motivatie en arbeidstevredenheid anderzijds en in hoeverre wordt die relatie verklaard door de persoonsgerelateerde factor groeibehoefte?
URI: http://hdl.handle.net/1820/1823
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_AO_Wilms_2008.pdf18.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.