Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/183
Title: Edubox in de praktijk
Other Titles: een eerste evaluatie binnen het Duaal/Digitaal traject van de Hoge Hotelschool Maastricht
Authors: Kerstjens, Willeke
Keywords: Edubox
Duaal onderwijs
digitaal onderwijs
evaluatie
traject Duaal/Digitaal
user-interface
First Class
Issue Date: 24-May-2004
Abstract: Toen in september 2000 het traject Duaal/Digitaal bij de Hoge Hotelschool Maastricht met studenten van start ging, is besloten dit traject te evalueren. Het ging om een groepje van 9 studenten. Dit aantal is te klein om de evaluatieresultaten statistisch te bewerken. Daarnaast was een evaluatie-instrumentarium op dat moment ook nog niet voor handen (deelproject van programmalijn 1 van development programma OTEC). Er is in overleg met de betrokkenen/belanghebbenden gekozen om een algemene vragenlijst te ontwikkelen en af te nemen, die informatie op zou leveren over waar studenten tegenaan lopen bij het studeren met Edubox. Vervolgens zou een gesprek met de studenten gevoerd worden. Het doel van deze evaluatie was: - om een beter inzicht te krijgen in wat er bij Edubox-studenten leeft - om de resultaten te gebruiken bij een verdere invulling van het evaluatie-instrumentarium - om de resultaten te gebruiken bij het verbeteren van volgende Edubox-toepassingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/183
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OTEC 2000 Eindrapportage Edubox in de praktijk.pdf110.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.