Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1830
Title: ERP-implementatieproject: activiteiten en mankosten bij het cluster organizational and system design
Authors: Kleiweg, Sander
Keywords: implementatieproject
referentiemodel
system
design
Issue Date: 10-Nov-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Om te komen tot een geschikte maat voor het meten van de omvang van een ERP-implementatieproject zijn de onderzoekers Janssens, Kusters en Heemstra een promotieonderzoek gestart. Zij schrijven dat een ERP-implementatieproject bestaat uit het uitvoeren van een verzameling activiteiten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in een elftal clusters. Een van de clusters die Janssens, Kusters en Heemstra (2007) in hun artikel hebben opgenomen, is het cluster organizational and system design. In dit empirische onderzoek is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar activiteiten die onder dit cluster geschaard kunnen worden en welke van deze de meeste mankosten met zich meebrengt. Vanuit het literatuuronderzoek is een referentiemodel opgeleverd met activiteiten die geschaard kunnen worden onder het cluster organizational and system design. In de literatuur wordt niet gesproken over concrete cijfers rondom mankosten per activiteit. Wel kan uit de literatuur worden opgemaakt dat de activiteit ‘bedrijfsproces redesign/reengineering’ van het cluster organizational and system design de activiteit is die de meeste mankosten veroorzaakt. In het praktijkonderzoek is het referentiemodel uit de literatuurstudie getoetst in de praktijkcasus FWG (FunctieWaardering Gezondheidszorg). Middels een onderzoek naar de projectdocumentatie en twee groepsinterviews met de betrokkenen van het ERP-implementatieproject is het referentiemodel getoetst en aangevuld met activiteiten zoals deze in de praktijksituatie bij FWG zijn uitgevoerd. Vervolgens zijn de activiteiten uit dit referentiemodel, middels onderzoek naar het tijdregistratiesysteem en een interview met de projectleider, voorzien van een tijdsbesteding.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1830
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWSanderKleiweg10-11-08.pdf836.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.