Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1847
Title: Beloningen van bestuurders in relatie tot de prestaties van de onderneming; een onderzoek in Nederland naar de aard van de relatie tussen de beloning van topbestuurders en de prestaties van ondernemingen met een beursnotering in de AEX-index over de periode 2004-2007
Authors: Oeveren, AR (Alex) van
Keywords: bezoldigingsbeleid
topbestuurders
beursnotering
prestaties
Issue Date: 18-Feb-2009
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van dit onderzoek is enerzijds het belichten van het bezoldigingsbeleid vanuit de corporate governance code en anderzijds het onderzoeken van de relatie tussen de prestatie van de onderneming en de beloning van de bestuurder. De doelstelling vertaald in de probleemstelling luidt: Wat is de aard van de relatie tussen de totale beloning van topbestuurders en de prestaties van onderneming met een notering in de AEX-index na invoering van de Nederlandse corporate governance code met ingang van verslagjaar 2004. Aangezien met ingang van 2004 de volledige transparantie aanwezig is in het bezoldigingsbeleid, is 2004 het eerste jaar waarin de totale beloning kan worden onderzocht. Over de periode 2004 tot en met 2007 zijn de beloningen verzameld van de ondernemingen met een beursnotering in de AEX-index per 31 december 2007. Dit heeft geresulteerd in een dataset met 125 observaties. Aan de hand van een viertal modellen is de pay-performance sensitivity onderzocht en is middels een multiple lineaire regressie de mate van samenhang onderzocht tussen de aandeelhoudersbeloning en de optiebeloning van bestuurders. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat bestuurders van Nederlandse beursgenoteerde onderneming niet meeprofiteren van de prestaties van de onderneming. De sterkte van de samenhang tussen de aandeelhoudersbeloning en de beloning in de vorm van opties is zwak significant. Er is in Nederland geen sprake van Amerikaanse toestanden waar de fluctuatie in beloningen vele malen groter is. De uitkomsten van het onderzoek in deze master thesis dienen echter wel genuanceerd te worden. De populatie betreft alleen de ondernemingen met een notering in de AEX-index en de tijdreeks bestrijkt slechts een periode van 4 jaar.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1847
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWAlexvanoeveren18-02-09.pdf415.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.