Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1863
Title: Wat zijn de belangrijkste risico's bij uitbesteding van het "maakproces" middels offshoring? Offshoring, het is even wennen...
Authors: Bos, D
Keywords: softwareontwikkeling
oursourcing
offshoring
uitbesteden
maakproces
Issue Date: Oct-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In Oktober 2005 is gestart met de WO Masteropleiding Business Processes and ICT aan de faculteit der Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Als afronding van deze opleiding is een zelfstandig empirisch onderzoek uitgevoerd. Dit rapport is een weergave van dit onderzoek en beschrijft op welke wijze invulling is gegeven aan deze opdracht en welke resultaten zijn behaald. Veel bedrijven besteden hun softwareontwikkeling uit naar landen als India. Kostenreductie en toegang tot een hoog opgeleid en flexibel arbeidspotentieel zijn de meeste gehoorde aanleidingen. Ook Rabobank Groep ICT heeft in 2006 gekozen voor uitbesteding van haar softwareontwikkeling naar India. Hierbij verkocht Rabobank zijn ontwikkeltak aan Ordina (Nederland) en werd vanaf dat moment ingezet op het ontwikkelen van software via Ordina bij Cognizant, één van de grootste software ontwikkel bedrijven in India. Rabobank vormde hiermee een geschikte casus voor het afstudeeronderzoek. Net als andere vormen van outsourcing, kent offshoring zijn risico’s. In tegenstelling tot veel gedaan onderzoek, die vaak de breedte van de IT outsourcingsproblematiek beschouwen, wordt in dit afstudeeronderzoek alleen het uitbesteden van het ‘maakproces’ middels offshoring beschouwd. Doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste risico’s bij uitbesteding middels offshoring van dit ‘maakproces’ ofwel softwareontwikkeling. Hierbij is gekeken naar de oorsprong of oorzaak van deze risico’s en het wegnemen of reduceren hiervan. Vanuit het literatuuronderzoek is een ‘Top-10’ van risico’s opgesteld die het meest belangrijk worden geacht bij het uitbesteden van software ontwikkeling middels offshoring. De top drie vanuit de literatuur wordt gevormd door cultuurverschillen, onduidelijke requirements en taalverschillen. In het praktijkonderzoek zijn de resultaten vanuit de literatuur gebruikt als uitgangspunt bij het toetsen van de situatie in de praktijkcasus Rabobank, deze resultaten worden dus in de praktijk getoetst. Middels een korte enquête is ook hier een (praktische) ‘top-10’samengesteld en deze vertoont veel overeenkomsten met de literatuur. Middels semigestructureerde diepte interviews is de Rabobank gevraagd deze overeenkomsten en enkele verschillen nader te verklaren. Zowel vanuit de literatuur als uit de praktijk wordt dus een antwoord gegeven op de onderzoeksvraagstelling. Met dit inzicht zal het uitbesteden middels offshoring een grotere kans van slagen hebben
URI: http://hdl.handle.net/1820/1863
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWDBos301008.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.