Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1866
Title: Kritische succesfactoren bi jde invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy
Authors: Sturkenboom, Hans, W.A.
Keywords: competentiemanagement
succesfactoren
faalfactoren
competenties
Issue Date: 29-Jul-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van competentiemanagement is het ontwikkelen van de gewenste competenties van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te kunnen behalen. Door in kaart te brengen over welke competenties medewerkers beschikken en welke nog verder ontwikkeld moeten worden, moet het mogelijk worden organisatiedoelstellingen effectiever te bereiken. De implementatie van competentiemanagement is relatief nieuw voor organisaties binnen de bedrijfsmatig onroerend goed consultancy. Om die reden is het van belang dat gekeken wordt welke fasen organisaties moeten doorlopen, welke instrumenten ingezet dienen te worden om de ontwikkeling van competenties zichtbaar te maken en met welke succes-en faalfactoren organisaties rekening moeten houden. Een belangrijk deel van dit onderzoek heeft betrekking op de succes-en faalfactoren. Er is gekeken welke succes-en faalfactoren in de literatuur en in de praktijk genoemd worden en of er een discrepantie bestaat tussen de literatuur en de praktijk. Gedurende dit onderzoek is gebleken dat de verkregen resultaten voornamelijk een aanvulling zijn op de literatuur en dat er geen grote discrepanties bestaan. Vervolgens zijn deze factoren geplaatst in de verschillende dimensies die de veranderkaleidoscope van Balogun en Hope Hailey (1999) onderscheidt namelijk: tijd, omvang, behoud, diversiteit, bekwaamheid, capaciteit, bereidheid en macht. Implementatie van competentiemanagement is geen eenvoudig proces. Om dit proces goed te doorlopen is het van belang dat een organisatie rekening houdt met een aantal belangrijke factoren. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat het belangrijk is dat organisaties een planmatige aanpak hanteren als het gaat om de implementatie van competentiemanagement. Daarbij is het noodzakelijk dat organisaties voldoende tijd nemen om de verschillende fasen grondig te kunnen doorlopen. Ook moet er sprake zijn van een gemeenschappelijke taal en visie op competentiemanagement binnen de organisatie, waarbij goede ondersteuning vanuit het management essentieel is. Om succesvol functioneren van competentiemanagement te realiseren is het essentieel medewerkers te motiveren en te betrekken in het hele proces. Competentiemanagement moet een vast onderdeel worden van de structuur van de organisatie. In dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen minimale eisen en wenselijke randvoorwaarden die relevant zijn in het kader van de inrichting en implementatie van competentiemanagement. De belangrijke minimale eisen en wenselijke randvoorwaarden komen in grote mate overeen met de resultaten. Een verandering door middel van competentiemanagement is echter niet eenvoudig. Om die reden zijn inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van de organisatie vereist om competentiemanagement tot een succes te maken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1866
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWHansSturkenboom29-07-08.pdf541.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.