Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1869
Title: The motivation to change; welke voorwaarden faciliteren het toeëigenene van een organisatieverandering?
Other Titles: The motivation to change. Conditions that facilitate the appropriation of organisational changes.
Authors: Deschacht, Gwendolien S
Keywords: organisatieveranderingsproces
veranderingen
toeëigening
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek is ontstaan uit de interesse in wat er gebeurt bij de ‘veranderden’ in een organisatieveranderingsproces. Welke factoren kunnen mensen aanzetten tot het zich eigen maken van verandering? Toeëigening van veranderingen is een relatief nieuw begrip waar nog niet veel over terug te vinden is in de literatuur. Het is een specifiek (team)betekenisgevingproces aan de binnenkant van de organisatieverandering waarbij mensen nieuwe betekenis verwerven en bestaande betekenissen behouden of veranderen. Deze subjectieve realiteit helpt mensen om veranderingen te begrijpen, verklaren en voorspellen. De toeëigening (appropriation) kan op twee manieren gebeuren: faithful en unfaithful. Een faithful appropriation komt voor wanneer de gebruikers de geest van het systeem volgen. Een unfaithful appropriation komt voor wanneer het gebruik ervan inconsistent is met de geest ervan (Chin, W.W., Gopal, A., Salisbury, W.D.;1997). Uit de bestaande literatuur over changemanagement werden 10 factoren gefilterd die de toeëigening van organisatieveranderingen zouden kunnen faciliteren. Op basis van een onderzoek bij bankwerknemers die een verandering van gespreksmethode hadden doorlopen, werden die factoren geclassificeerd in hygiënefactoren en motivatoren. Deze classificatie, die oorspronkelijk geformuleerd werd door Herzberg, legt de nadruk op individuen en hun behoeften. Uitgangsstelling is dat de aanwezigheid van hygiënefactoren niet leiden tot een grotere motivatie tot toeëigening, maar dat de afwezigheid ervan kan leiden tot een weigering van toeëigening. Terwijl de aanwezigheid van motivatoren leidt tot een grotere motivatie tot toeëigening, heeft hun afwezigheid echter geen negatieve invloed. Er werd onderzocht welke factoren er een invloed hadden op toeëigening op zich en op faithfulle toeëigening in het bijzonder. Beide onderzoeksresultaten waren gelijklopend op de meeste factoren. Er is wel een significante relatie tussen de toeëigening en de manier waarop er leiding gegeven wordt en de aanwezigheid van kennis van de prioriteiten bij de medewerkers. Bij de faithfulle toeëigening wordt er bovendien ook een sterke relatie gezien tussen interactie en faithfulness. De aanwezigheid van veel actoren met verschillende gezichtspunten die interacteren werd ook onderzocht, maar heeft geen invloed op de toeëigening.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1869
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWGSDeschacht2008.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.