Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/187
Title: Stakeholdersanalyse: keuze voor evaluatie naar aanleiding van gesprekken met projectleiders en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van Edubox
Authors: Wagemans, Leo
Poelmans, Patricia
Keywords: stakeholdersanalyse
evaluatie
Edubox
elektronische leeromgeving
Issue Date: 24-May-2004
Series/Report no.: ;OTEC2001/16
Abstract: In het kader van de ontwikkeling van de elektronische leeromgeving Edubox wordt, zowel binnen als buiten de OUNL, een aantal projecten uitgevoerd waarin onderwijs in een elektronische leeromgeving wordt ondergebracht. Een van de deelprojecten van programmalijn 1 van het Developmentprogramma richt zich op een procedure en criteria voor de evaluatie van pilotprojecten met Edubox. Om projecten eenduidig en consistent te kunnen evalueren, zodat de resultaten vergelijk baar zijn, werd nodig geacht: - een stappenplan voor de aanpak van de evaluatie, zodat duidelijk is welke procedure gevolgd en welke criteria gehanteerd kunnen worden - tools/itemsbank voor de evaluatie, met een set van instrumenten/items die gehanteerd kunnen worden voor de evaluatie. In het stappenplan wordt een procedure beschreven voor het opzetten en uitvoeren van een evaluatie. De zes stappen die daarbij worden doorlopen betreffen: - plannen - ontwerp - evaluatie uitvoeren - verwerken en analyseren resultaten - communicatie - ondernemen van acties naar aanleiding van de evaluatie. In het stappenplan wordt aangegeven dat het plannen van de evaluatie de meest essentiĆ«le stap is die genomen moet worden. Onderdeel van het opstellen van een goed evaluatieplan is het betrekken van stakeholders of belanghebbenden bij de evaluatie. In het verlengde hiervan is besloten een aantal gesprekken te voeren met projectleiders en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van Edubox.
URI: http://hdl.handle.net/1820/187
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work DocumentsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.