Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1875
Title: De ondernemingsraad bij een Nederlandse dochtervennotschap van een buitenlandse moedermaatschappij: "een ondergeschoven kindje"?
Authors: Overwater, Elzelien
Keywords: dochtersbedrdijf
multinational
ondernemingsraad
medezeggenschap
Issue Date: Sep-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Aan de hand van dit onderwerp wordt antwoord gegeven op de vraag of de ondernemingsraad van een Nederlandse dochter van een in het buitenland gevestigde moedermaatschappij voldoende wettelijke mogelijkheden heeft om haar functie goed te kunnen uitoefenen in vergelijking met een ondernemingsraad van een dochter van een Nederlandse moedervennootschap.De positie, met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de ondernemingsraad, wordt vergeleken met de mogelijkheden van een ondernemingsraad van een dochter van een in Nederland gevestigde moedervennootschap. In de Wet op de ondernemingsraden is voorzien in instrumenten voor aansluiting van de medezeggenschap op de onderneming die deel uitmaakt van een samengestelde opbouw. De leidende gedachte bij vraagstukken over (mede)zeggenschap is dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1875
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWElzelienOverwater-september2008.pdf217.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.