Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1876
Title: Wet om-afdoening; welke veranderingen en consequenties brengt de invoering van de strafbeschikking in vergelijking met de transactie met zich mee in ons huidige strafrechtsysteem?
Other Titles: Past de strafbeschikking in vergelijking met de transactie in ons huidge strafrechtsysteem?
Authors: Veerdonk, E.M.F. van de
Keywords: strafbeschikking
transactie
strafrechtsysteem
schikking
Issue Date: 3-Sep-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Met de inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening heeft een nieuwe vorm van buitengerechtelijke afdoening of wel afdoening buiten proces zijn intrede gedaan binnen het Nederlandse strafprocesrecht. Indien iemand van een strafbaar feit wordt verdacht, kan hij zich in sommige gevallen een terechtzitting besparen, door met de officier van justitie (OvJ) een “schikking” te treffen. Men noemt dit ook wel afdoening buiten proces of transactie. De mogelijkheid hiertoe bestond reeds in 1838, doch was toen slechts beperkt tot overtredingen, waarop uitsluitend geldboete gesteld was, terwijl bovendien de maximale geldboete betaald moest worden. Bij de wet van 5 juli 1921 (Wet tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken), werd de mogelijkheid tot afdoening buiten het proces belangrijk verruimd. Voortaan kwamen ook overtredingen waarop hechtenis naast geldboete was gesteld, voor transactie in aanmerking en kon het OM een schikkingsbedrag vaststellen, dat lager was dan de maximale geldboete.3 Ten slotte werd bij de wet van 31 maart 1983 (Wet vermogenssancties) afdoening buiten proces mogelijk voor alle overtredingen en voor misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf is gesteld.4 Uitbreiding van de transactieregeling werd vrijwel steeds gebaseerd op praktische, proces-economische overwegingen, maar in het bijzonder speelde de werklast bij de rechterlijke macht een rol
URI: http://hdl.handle.net/1820/1876
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWEMFvandeVeerdonk-3september2008.pdf392.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.