Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1920
Title: Studienet Basismodellen
Authors: Brouns, Francis
Van den Boom, Gerard
Pannekeet, Kees
Schumacher, Jesper
Issue Date: 31-Jan-2009
Publisher: Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO)
Citation: IPO-Publicaties
Description: Met de invoering van het nieuwe Studienet(http://studienet.ou.nl) is ook de inrichting van de 'cursus' als uitlevereenheid en de uitwerking daarvan in de elektronische leeromgeving van de Open Universiteit aangepakt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1920
ISBN: 978-90-79447-17-6
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studienet_basismodellen_isbn97809079447176.pdf4.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons