Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1921
Title: Principes voor een Persoonlijke Leer- en Werkomgeving voor de Open Universiteit Nederland
Authors: Verjans, Steven
Hermans, Henry
Bertrand, Marc
Eshuis, Jannes
Janssen, Darco
Mofers, Frans
Schlusmans, Kathleen
Stijnen, Louise
Volleberg, Pieter
Issue Date: 15-May-2008
Publisher: Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO)
Citation: IPO-reeks
Description: Dit rapport is het resultaat van de eerste fase van het project "Elo van de toekomst"(elo2b), een interne studie van de Open Universiteit Nederland (OUNL) die tot doel heeft een advies te formuleren over de toekomstige ICT-instrumentarium ten behoeve van het onderwijs aan de OUNL.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1921
ISBN: 978-90-79447-04-6
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elo2b_Rapport ISBN 9789079447046.pdf648.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.