Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1924
Title: Elektronisch werkboek
Authors: Caniëls, Marjolein
Coun, Martine
Issue Date: 15-Oct-2008
Publisher: Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO)
Citation: IPO-Publicaties
Description: Het project "Het ontwikkelen en flexibel uitleverbare digitale onderwijsmaterialen (werkprocessen genoemd)" heeft als doel de werkprocessen te ondersteunen voor het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs met leidende trefwoorden als webgebaseerde aansturing, multimediale inzet, interactiviteit, en activerend onderwijs.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1924
ISBN: 978-90-79447-10-7
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elektronischwerkboekisbn9789079447107.pdf164.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.