Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1926
Title: Nulmeting: digitalisering van het onderwijsmateriaal bij de Open Universiteit Nederland
Authors: Coun, Martine
Specht, Martine
Issue Date: 15-May-2008
Publisher: Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO)
Citation: IPO-Publicaties
Description: Een eerste doelstelling binnen het project Werkprocessen is te komen tot een inventarisatie en beschrijving van bestaande werkprocessen en procedures voor het ontwikkelen van digitale materialen bij de verschillende faculteiten en afdelingen van de OUNL.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1926
ISBN: 978-90-79447-03-9
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nulmeting IPO rapport ISBN 9789079447039.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons