Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1927
Title: Gebruikerservaringen met een virtuele klas
Authors: Rusman, Ellen
Giesbertz, Wil
Issue Date: 29-Aug-2008
Publisher: Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO)
Citation: IPO-Publicaties
Description: Dit is een rapportage over gebruikerservaringen met een virtuele klas, die binnen elf pilots zijn opgedaan. Een virtuele klas is een werkvorm die qua opzet en inhoud vergelijkbaar is met een gewone face to face klas, alleen verloopt alle interactie (communicatie, activiteiten, uitwisseling van bronnen e.d.) via internetgebaseerde informatie- en communicatietechnologie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1927
ISBN: 978-90-79447-05-3
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gebruikerservaringen met een Virtuele klasrapportISBN97890794470503_mei 2008_3.pdf709.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.