Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1928
Title: Studentinzicht IV (deelrapportage: Studienet)
Authors: Puls, Jurjen
Van den Munckhof, Rieny
Issue Date: 31-Dec-2008
Publisher: Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO)
Citation: IPO-Publicaties
Description: De eerste rapportage van een 'thematische'peiling van Studentinzicht: de thema's, de elektronische leeromgeving (Studienet 2.0) en begeleiding zijn hierin onder de loep genomen. In dit rapport worden de resultaten met betrekking tot de evaluatie van Studienet2.0 beschreven, in een tweede separaat rapport worden de bevindingen met betrekking tot de evaluatie van een aantal begeleidingsaspecten van ons onderwijs uiteengezet.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1928
ISBN: 978-90-79447-15-2
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StudentinzichtIV-Studienet.pdf424.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.