Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1957
Title: Peer assessment in het basisonderwijs. Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt.
Other Titles: Peer assessment in primary education: the effect of peer assessment training on a speaking assignment.
Authors: Meusen, Kelly
Keywords: peer assessment
assessment
basisonderwijs
spreekbeurt
Issue Date: 7-Apr-2009
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In het hedendaagse onderwijs spelen verschillende assessmentvormen een steeds grotere rol, zo ook peer assessment. Naar de implementatie en toepassing van peer assessment in het onderwijs is veel onderzoek gedaan. Er is slechts weinig bekend over de efffecten van peer assesment op leerlingprestaties in hte basisonderwijs. De leerlingen zullen begeleid en getraind moeten worden in het aanleren van peer assessmentvaardigheden en de toepassing ervan om kwalitatieve verbeteringen van prestaties te kunnen bereiken. Deze scriptie beschrijft een onderzoek naar de effecten van peer assessment op de uitvoering van een spreekbeurt in groep 7 van het basisonderwijs. Het interventieonderzoek is opgezet volgens een pretest-posttest controle groep design. Binnen twee basisscholen hebben 42 leerlingen hun medewerking verleend. Tijdens de interventie is aan een groep van 21 leerlingen een training in peer assessmentvaardigheden aangeboden. De leerlingen hebben gedurende een aantal lessen geleerd elkaars spreekbeurt op basis van verschillende criteria te beoordelen. De tweede groep van 21 leerlingen is niet aan een training onderworpen. In twee spreekbeurtronden is de peer assessmentvaardigheid van de leerlingen gemeten. Op deze manier is onderzocht of de training effect heeft op de kwaliteit van de uitgevoerde peer assessmentvaardigeheden door de leerlingen, hoe deze vaardigheden zich ontwikkelen gedurende de training, of er een relatie bestaat tussen de peer assessmentvaardigheden en de uitvoering van de spreekbeurt en ten slotte of de aangeleerde vaardigheden constant blijven naarmate de tijd verstrijkt. Uit het onderzoek blijkt een training een positief effect te hebben op de kwaliteit van peer assessmentvaardigheden. Een duidelijke relatie tussen de peer assessmentvaardigheden en de uitvoering van de spreekbeurt kan niet aangetoond worden. Ook blijken herhaalde oefening en training noodzakelijk om de peer assessmentvaardigeheden constant van kwaliteit te laten blijven.
Description: Meusen, K. (2009). Peer assessment in het basisonderwijs. Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt. April, 7, 2009, Heerlen, Nederland: Open Universiteit Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1957
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kelly Meusen_Masteropleiding Actief Leren.pdf891.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons