Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1990
Title: Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen
Authors: De Pauw, Steven
Verjans, Steven
Keywords: adult education
blended learning
volwassenenonderwijs
gecombineerd leren
leernetwerk
learning network
e-learning
technology supported learning
best practice
community-of-practice
Issue Date: May-2009
Publisher: Mechelen : Plantyn
Series/Report no.: ICT en onderwijsvernieuwing
20
Abstract: In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van het eerste levensjaar van Toll-net, het leernetwerk over technologie-ondersteund leren voor lesgevers uit de volwasseneneducatie. Daarbij worden de doelstellingen, de activiteiten (de basiscursus, de workshops en de website) en de themagroepen toegelicht. Het artikel is nuttig voor lesgevers, pedagogisch begeleiders, ICT-coördinatoren en directies die interesse en baat kunnen hebben bij de werking van Toll-net. Het artikel schetst tevens ervaringen bij het opstarten van de Toll-community. Op basis van deze ervaringen worden aandachtspunten geformuleerd die als toetssteen kunnen worden gebruikt voor wie een leernetwerk wenst op te starten. ___________________________________________ This contribution presents a picture of the first year of Toll-net, the learning network about technology enhanced learning for teachers in adult education. It describes the goals, the activities (the basic level course, the workshops and the website) and the thematic working groups. The article may prove useful to teachers, pedagogical consultants, ICT co-ordinators and school managers with an interest in the functioning of Toll-net. The article also describes the experiences with the start-up of the Toll-community. On the basis of these experiences a number of tips and issues are formulated that can act as reference for those wishing to start up a learning network.
Description: De Pauw, S., & Verjans, S. (2009). Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen. In ICT en onderwijsvernieuwing (Vol. 20, Onderwijs en leren: Afstandsleren en ICT - Gecombineerd onderwijs 4 / 83-106). Mechelen: Wolters Plantyn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1990
ISBN: 978-90-301-9684-6
Appears in Collections:1. LN: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ICTO-0020-04-De Pauw.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons