Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2036
Title: Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen
Authors: Koper, Rob
Schuwer, Robert
Keywords: Open Educational Resources
Levenlang leren diensten
Issue Date: 27-Sep-2009
Abstract: De Open Universiteit Nederland positioneert zich in haar missie als dé universiteit voor leven-lang-leren. In het instellingsplan voor de periode 2006-2009 wordt gesteld dat ‘mensen niet meer kunnen volstaan met eenmalig verworven kennis en competenties. Een leven-lang-leren wordt de norm: kennis en competenties worden een leven lang bijgeschaafd en ontwikkeld’. Het streven is om een leerinfrastructuur te realiseren die in alle behoeften kan voorzien in het spectrum van informeel, non-formeel en formeel leren. Deze infrastructuur moet toegankelijk zijn in allerhande contexten van werken en leven: thuis, op het werk, op school, onderweg of elders. De missie is om leren en kennisuitwisseling te intensiveren en een integraal onderdeel te maken van het leven en werken van iedere volwassene in alle levens- en loopbaanfasen. Het moet minder schools, meer plaatsvinden in leernetwerken waarin ervaring wordt uitgewisseld, opener, flexibeler, meer op maat, veel gerichter en veel efficiënter.
Description: Koper, E. J. R., & Schuwer, R. (2009). Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen. In K. Schlusmans et al. (Eds.), Een levenlang eigenwijs studeren: het onderwijs van de Open Universiteit Nederland (hoofdstuk 17, pp. 291-297). Heerlen, Nederland: Open Universiteit Nederland. [ebook ote downloaden van www.ou.nl/eigenwijsstuderen]
URI: http://hdl.handle.net/1820/2036
Appears in Collections:1. LN: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LB_hoofdstuk17.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.