Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/206
Title: Edubox 2.0/2.1
Other Titles: Functionele beschrijving
Authors: Martens, Harrie
Vogten, Hubert
Van Geffen, Bart
Verhooren, Marc
Keywords: EML-validatie
ID-generator
IML-generator
IML-import
legacy-systeem
web-portal
Edubox 2.0
Edubox 2.1
Link-tool
component
functionaliteit
gebruiker
actoren
user-interface
Issue Date: 20-Apr-2001
Series/Report no.: ;OTEC2001/3
Abstract: Het onderstaand schema toont die componenten van Edubox 2.1 waarmee gebruikers van het systeem te maken gaan krijgen. Door het beschrijven van de functionaliteit van iedere component wordt getracht om inzicht te verschaffen in de werking van Edubox 2.1. Per component uit onderstaand schema worden de volgende zaken beschreven: * Wat: wat doet de betreffende component * Voorwaarde: randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een goede werking van de component te kunnen garanderen * Resultaat: het resultaat na het uitvoeren van een component * Actoren: wie gaan de component gebruiken * Hoe: een gedetailleerde beschrijving van de component vanuit het perspectief van de gebruiker * Wanneer: wanneer wordt deze component opgeleverd (versie 2.0 of versie 2.1) * Procedures: welke procedures moeten nog ontwikkeld worden om de component goed te laten functioneren. Procedures vallen niet zozeer onder de bouw van het systeem, maar eerder onder de implementatie van het systeem voor een bepaalde klant of klanten. * User-interface: een korte beschrijving van de randvoorwaarden omtrent het user-interface. * Beveiliging: korte opmerking omtrent de mate van beveiliging en de wijze van implementatie * Performance: opmerking omtrent performance van de component inclusief concurrency.
URI: http://hdl.handle.net/1820/206
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OTEC2001-3 Edubox 2.0-2.1 functionele beschrijving.pdf161.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.