Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2064
Title: Skills Labs - Deliverable 4.1: Effectmeting: nulmeting en eindmeting
Authors: Bronkhorst, Hans
Nadolski, Rob
Keywords: Skills Labs
effectmeting
Issue Date: 19-Oct-2009
Abstract: In deze Deliverable wordt de methodische aanpak van de effectmeting bij het project Skills Labs beschreven. De effectmeting betreft de vergelijking tussen de resultaten uit nulmeting en eindmeting. De nulmeting heeft betrekking op de bestaande onderwijssituatie. De eindmeting heeft betrekking op de onderwijssituatie waarin de geplande ingreep (interventie) heeft plaatsgevonden. De ingreep betreft inzetten van de binnen het Skills Labs ontwikkelde Water Management casuistiek in het onderwijs van de projectpartners. In de bijlages bij Deliverable 4.1 (zie U2009/1146) worden de meetinstrumenten en de bij de effectmetingen betrokken casussen beschreven.
Description: Bronkhorst, H., & Nadolski, R. J. (2009). Skills Labs - Deliverable 4.1: Effectmeting: nulmeting en eindmeting. SURFFoundation.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2064
Appears in Collections:4. LMedia: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deliverable4.1SkillsLabsfinal.pdf66.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons