Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2109
Title: Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen
Authors: Wopereis, Iwan
Sloep, Peter
Keywords: weblog
blog
reflectie
lerarenopleiding
teaching
teacher education
reflection
Issue Date: 3-Nov-2009
Abstract: Het zelf vastleggen en verspreiden van persoonlijke informatie via internet, ofwel ‘personal webpublishing’, is momenteel populair. Met name het gebruik van weblogs om kennis en inzichten te delen en te reflecteren op eigen en andermans handelen groeit gestaag. Als ‘cognitive tool’ voor informeel leren heeft de weblog zijn waarde bewezen. Ook in formele settings (lees: onderwijs en training) wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van weblogs. De vraag is of weblogs ook binnen de formele onderwijscontext waardevol zijn en een bijdrage kunnen leveren aan effectief, efficiënt en/of motivationeel leren. Dit essay richt zich op deze vraag en zoomt daarbij in op het gebruik van weblogs als reflectie-instrument. Hierbij ligt de focus op reflectie op werkplekleren binnen het domein van de lerarenopleidingen.
Description: Wopereis, I. G. J. H., & Sloep, P. B. (2009). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen [Kennisnet Essay]. Te verkrijgen via http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/hetweblog
URI: http://hdl.handle.net/1820/2109
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints
1. LN: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wopereis-Sloep_Essay_weblogs_Kennisnet_Final.pdf30.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons