Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2117
Title: E-learning implementeren, ervaringen van de Open Universiteit Nederland
Authors: Westera, Wim
Keywords: Implementatie
verandertraject
hoger onderwijs
e-learning
elektronische leeromgeving
Issue Date: 2005
Publisher: Wolters Noordhoff
Abstract: Dit hoofdstuk bespreekt enkele relevante implementatievragen bij de invoering van e-learning en gebruikt daarbij de Open Universiteit Nederland als illustratief voorbeeld. Aan de hand van een drietal vragen die bij innovaties een rol spelen wordt nagegaan welke lessen uit de ervaringen met de invoering van e-learning getrokken kunnen worden. De vragen betreffen de visie op innovatie, de veranderstrategie en de factor ‘mens’: 1) Welke rol speelt een geïntegreerde benadering van e-learning in de missie en de strategische doelen van de instelling? 2) Welke strategie moet worden gevolgd om een geïntegreerde benadering van e-learning te laten doorwerken in de hele organisatie? 3) Hoe moet worden omgegaan met de ‘menselijke factor’, dat wil zeggen met de personen die de innovatie moeten belichamen, accepteren, uitwerken en uitvoeren?
Description: Westera, W. (2005). E-Learning implementeren, ervaringen van de Open Universiteit Nederland. In W. Jochems, R. Koper, J. van Merriënboer & Th. J. Bastiaens (Eds.), Een geïntegreerde benadering van e-Learning (hoofdstuk 13, pp. 217-230.), Hoger Onderwijs Reeks. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff
URI: http://hdl.handle.net/1820/2117
Appears in Collections:1. LMedia: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E-learning implementeren.pdf98.06 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons