Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2119
Title: De zeven zonden van de wetenschap- en techniekcommunicatie
Authors: Westera, Wim
Keywords: Wetenschapsvoorlichting
publiekscommunicatie
popularisering
Issue Date: 2004
Publisher: Stichting Weten Amsterdam
Abstract: Dit artikel plaats grote vraagtekens bij de wijze waarop de wetenschap- en techniekcommunicatie in de praktijk functioneert. De publiekscommunicatie is onvoldoende vernieuwend en lijkt te persisteren in een aantal standaardpatronen waarvan al lange tijd bekend is dat ze problematisch zijn en niet effectief. De problemen betreffen de onheldere motieven van de publiekscommunicatie, de inhoud van de publiekscommunicatie, de aard ervan en de vorm waarin deze wordt gegoten, de houding die daarbij ten opzichte van het publiek wordt aangenomen, het vertekende beeld van wetenschap en techniek dat daardoor ontstaat en de negatieve effecten die dat beeld uiteindelijk sorteert. In extremo heeft de publiekscommunicatie een averechtse werking: de kloof tussen wetenschap en publiek wordt vergroot, waar juist een verkleining wordt nagestreefd. Dat tekent de noodzaak voor een fundamentele bezinning over de plaats en rol van de wetenschap- en techniekcommunicatie.
Description: Westera, W. (2004). De zeven zonden van de wetenschap- en techniekcommunicatie. In M. L. Noorlander & M. A. G. Westbroek (Eds.), Kennisdagen Communicatie 2004. Papers en positiepapers. Amsterdam, Nederland: Stichting Weten (also available at http://www.knooppuntwtc.nl/).
URI: http://hdl.handle.net/1820/2119
Appears in Collections:1. LMedia: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zevenzonden.pdf73.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons