Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2195
Title: Het Europees aanhoudingsbevel
Other Titles: Een onderzoek naar de gevolgen voor de rechtspositie van de opgeeiste Nederlander
Authors: Diekstra, S.M.
Keywords: uitleveringsrecht
overleveringswet
Issue Date: 2009
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Voor de rechtspositie van de Nederlander is een belangrijk gevolg van de invoering van de OLW het feit dat het uitgangspunt van niet-uitleveren is veranderd tot een uitgangspunt van uitleveren. Het verschil tussen deze twee situaties laat zich nuanceren door het feit dat Nederland onder de UW met andere landen itleveringsverdragen heeft gesloten en het wederkerigheids-beginsel daarbij wel ‘inspanningsverplichting’ op Nederland legt om mee te werken aan uitleveringen, dus ook die van Nederlanders. Dit aspect dat vooral door het politieke element binnen het uitleveringsrecht, de minister van justitie, moet worden meegewogen, heeft toch zijn relativerende effect op het uitgangspunt van niet-uitleveren gehad. De toetsing van de dubbele strafbaarheid onder de OLW is door de verplicht te bedingen terugkeergarantie voor Nederlanders behouden gebleven voor alle gevallen. Dat via een dergelijke constructie een belangrijk element van het KEAB, namelijk de afschaffing van de dubbele strafbaarheid voor een aantal met name genoemde feiten, wordt uitgehold is in de literatuur niet als zodanig belicht. Door juristen zoals Glerum en Rozemond is gewezen op het feit dat dit privilege voor Nederlanders niet verenigbaar is met het EU-burgerschap. Maar dit bezwaar gaat voorbij aan het feit dat Nederland akkoord is gegaan met het kaderbesluit, met daarbij de nadrukkelijke afschaffing van de dubbele strafbaarheid voor lijstfeiten, maar toch via een achterdeurconstructie de dubbele strafbaarheid voor de Nederlander en de met hem gelijkgestelde personen weer binnen haalt. Dat dit positief is voor de Nederlander en zijn rechtspositie is duidelijk, echter ondermijnt deze constructie het wederzijdse vertrouwen en de slagvaardigheid van het EAB. Het is echter dit wederzijdse vertrouwen dat de hoeksteen moest vormen voor de strafrechtelijke samenwerking. Dat er ten aanzien van een bepaalde groep, Nederlanders en de met hen gelijkgestelde personen, nog wel speciale eisen zoals de terugkeergarantie en daarmee dubbele strafbaarheid wordt geëist bij lijstfeiten lijkt er op dat de contouren van de UW nog steeds aanwezig zijn onder de OLW. De invoering van de OLW en daarmee het EAB heeft voor de rechtspositie van de opgeëiste Nederlander het belangrijke gevolg dat hij, wanneer aan de voorwaarden is voldaan, overgeleverd zal worden. Hij zal dus net als één ieder die onder dezelfde omstandigheden verkeert door Nederland worden overgeleverd. Het enige verschil zit hem hierin dat de dubbele strafbaarheid, ten aanzien van een niet-lijstfeit, ten aanzien van een hem verweten gedraging altijd getoetst zal moeten worden met het voordeel dat Nederland nimmer een Nederlander hoeft over te leveren ten aanzien van een gedraging die in strijd is met de Nederlandse opvattingen ten aanzien de strafwaardigheid van die gedraging.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2195
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWSMDiekstra-2009.pdf465.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.