Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/229
Title: Definitiestudie Elektronische leeromgeving
Authors: Koper, Rob
Keywords: innovatieve onderwijsaanpak
competentiecatalogus
onderwijseenheden
studietaken
leermaterialen
toetsing
Educational Markup Language
EML
Studienet-ELO
User-interface
Issue Date: 31-Jul-1998
Series/Report no.: ;U1998/10.424
Abstract: De Open Universiteit Nederland (OUNL) bereidt een project voor dat als titel 'Elektronische leeromgeving' heeft gekregen. Met dit project worden de volgende doelen nagestreefd: 1 het implementeren van een nieuwe, innovatieve onderwijskundige aanpak in een elektronische leeromgeving, welke aanpak toepasbaar is in het hoger-onderwijsveld. De criteria waaraan de aanpak moet voldoen zijn: a De aanpak moet in hoge mate innovatief zijn, dat wil zeggen: geen elektronische versie van traditioneel onderwijs zijn, maar een grondige onderwijsvernieuwing betekenen, waarbij de meerwaarde van het gebruik van ICT duidelijk naar voren komt. b Het model is flexibel en zo generiek mogelijk, zodat er voor de diverse instellingen ruimte is voor een 'eigen stempel'.
URI: http://hdl.handle.net/1820/229
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
U98-10424 Definitiestudie elo.pdf214.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.