Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2350
Title: Waardoor geraakt de Vlaamse werknemer gestresseerd?
Authors: Van Ruysseveldt, Joris
Keywords: work-related stress
job satisfaction
JD-R model
Psychological fatigue
Issue Date: 2007
Publisher: Over.werk
Abstract: Op basis van het Job Demands-Resources (JD-R) model wordt gezocht naar een verklaring voor verschillen in niveaus van psychische vermoeidheid en plezier in het werk bij een representatieve steekproef uit de Vlaamse beroepsbevolking (N = 12.095). Het JD-R model veronderstelt dat de aanwezigheid van hoge werkeisen in een werksituatie leidt tot spanning en vermoeidheid, en dat de aanwezigheid van voldoende hulpbronnen het welbevinden bevordert. Het onderzoek bevestigt deze veronderstellingen. Hoge werkdruk, emotionele belasting, belastende arbeidsomstandigheden, WTI en werkonzekerheid (de onderzochte werkeisen) hangen samen met veel psychische vermoeidheid en weinig plezier in het werk. Zelfstandigheid in het werk, leermogelijkheden en goede ondersteuning door de leidinggevende (de onderzochte hulpbronnen) hangen samen met veel plezier in het werk en een lager niveau van psychische vermoeidheid. Voor de bufferhypothese - bij een hoge werkdruk leidt een toename in de zelfstandigheid in het werk tot minder psychische vermoeidheid en meer plezier in het werk - is slechts gedeeltelijk steun gevonden. Ten slotte is nog gevonden dat een combinatie van weinig zelfstandigheid en weinig leermogelijkheden samengaan met uitermate hoge niveaus van vermoeidheid en onwelbevinden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2350
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-2007-03 Waardoor geraakt de hardwerkende Vlaming gestresseerd.pdf205.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons