Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2356
Title: Variabele prestatiebeloning
Authors: Cortebeek, Veerle
Van Ruysseveldt, Joris
Keywords: prestatiebeloning
personeelsmanagement
vakbeweging
CAO
Issue Date: 2003
Publisher: Hoger Instituut voor de Arbeid
Citation: HIVA onderzoeksrapport - sector Arbeid en organisatie
Abstract: Dit rapport vormt een overzicht aan informatie in verband met variabele presta-tiebeloning. Om alle misverstanden te vermijden, starten we met een afbakening van varia-bele prestatiebeloning. “Prestatiebeloning betekent dat noch de functie, noch de kenmerken van de functiehouder, maar wel diens prestaties (productiviteit, in-zet, …) de grondslag van de beloning vormen. Variabel duidt er op dat de belo-ning niet verzekerd is, maar omkeerbaar. Afhankelijk van het prestatieniveau wordt de beloning wel of niet toegekend of de hoogte aangepast.” We starten met een opsomming aan definities en onderzoeken in België en na-dien situeren we de toepassing van variabele prestatiebeloning in België in een in¬ternationale context. Er moet opgelet worden met absolute vergelijkingen tussen onderzoeken. Soms worden geen of andere definities gehanteerd, is de onder¬zochte doelgroep verschillend, enz. Het overzicht aan onderzoeken heeft vooral als doel de tendensen aan te halen. Vervolgens besteden we aandacht aan de effec¬ten die uit variabele prestatiebeloning voortkomen. De effecten worden zowel vanuit een theoretische als vanuit een onderzoeksmatige invalshoek bestudeerd. Het geheel wordt afgesloten met een besluit waarin naast een herhaling van de belangrijkste vaststellingen tevens een koppeling wordt gemaakt met de stand¬punten die het ACV ter voorbereiding van het congres ‘Het juiste loon’ in oktober 2002 inneemt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2356
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
variabele prestatiebeloning3.pdf470.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons