Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2360
Title: Functieanalyse
Authors: Van Ruysseveldt, Joris
Keywords: job analysis
critical incidents
reliability
strategy
work profiling
selection
Issue Date: 2009
Publisher: Noordhoff Uitgevers
Citation: Van Dijke, M., Syroit, J. & Van Ruysseveldt, J. (Eds.) (2009). Strategisch selecteren. Noordhoff Uitgevers: Groningen/Houten
Abstract: Het goed uitvoeren van een functieanalyse vergt heel wat middelen, zoals de inzet van experts, de training van niet-experts (ervaringsdeskundigen) en de tijd benodigd voor het verzamelen, analyseren, evalueren en beoordelen van de gegevens. Van de organisatie wordt een relatief grote investering verwacht. In welke mate is een dergelijke inspanning te verantwoorden op grond van het te verwachten nut. Die vraag is niet te beantwoorden zonder rekening te houden met de strategische koers van de organisatie. Indien de organisatiestrategie er sterk op gericht is het functiegerelateerde presteren van taakuitvoerders te optimaliseren, dan vormt functieanalyse een van de belangrijkste ankerpunten in het selectieproces en zijn investeringen daarin nuttig en noodzakelijk. In dat geval speelt functieanalyse een vooraanstaande rol in het bepalen van de predictoren waarop de kandidaten beoordeeld worden. En de toepassing van selectiemethoden zoals interview en tests leidt slechts tot een bevredigend resultaat in de mate dat de functieanalyse goed is uitgevoerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2360
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hfst 8 functieanalyse.pdf240.09 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons