Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2365
Title: Door de bank genomen. Stress in de banksector.
Authors: Van Ruysseveldt, Joris
Cambre, Bart
Depickere, Astrid
Adiele, Magnus
Keywords: stress
banken
Karasek
autonomie
werkdruk
informeel leren
Issue Date: 2004
Publisher: Acco
Citation: Van Hootegem, G. & Cambre, B. (Eds.) (2004). Over werk(t) in de actieve welvaartstaat. Acco: Leuven, 189-202.
Abstract: Werkstress, arbeidswelzijn, werkbaar werk. Het lijken wel modewoordjes die het huidige arbeidsdiscours kleuren. De HR Manager verwijst naar de effecten van stress op zijn retentiebeleid. De preventieadviseur heeft het over de gevolgen voor de arbeidstevredenheid en het psychosociaal welzijn van de werknemers. De bedrijfsleider koppelt stress aan de moeizame ‘return on investment’ van maatregelen ter bevordering van het welzijn. Het beleid van zijn kant spant zich in voor de ‘kwaliteit van werk en leven’ (Pact van Vilvoorde 2001). De STV/SERV monitor berekende dat 52,3% van de Vlaamse werknemers geen kwalitatieve knelpunten ervaren in hun job, 47,7% dus wel.1 Hebben al deze actoren het nu telkens over hetzelfde? In deze bijdrage wordt getracht enkele basiskenmerken van het stressonderzoek te belichten aan de hand van een onderzoek naar stress in de banksector.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2365
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
banken research note.pdf272.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons