Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2366
Title: CAO-onderhandelingen in sectoren in België. Een sociologische benaderingswijze.
Authors: Van Ruysseveldt, Joris
Keywords: collective bargaining
collective agreements
sector-level bargaining
trade unions
employers' organizations
labor market institutions
Issue Date: 2004
Publisher: Acco
Citation: Van Hootegem, G. & Cambre, B. (Eds.) (2004). Over werk(t) in de actieve welvaartstaat. Acco: Leuven, 291-310.
Abstract: In België is de grote betekenis van de CAO voor regelingen betreffende de loons- en arbeidsvoorwaarden onbetwistbaar. In het eerste luik van deze bijdrage behandelen we de structurele kenmerken van het Belgische sectorale onderhandelingsstelsel; meer bepaald besteden we aandacht aan het dominante onderhandelingsniveau, aan de organisatiegraden van de aan de CAO-onderhandelingen deelnemende vakbonden en werkgeversorganisaties, en aan de dekkingsgraden van de afgesloten CAO’s. In het tweede luik wordt verslag gedaan van een empirisch sociologisch onderzoek waarin volgende onderzoeksvraag centraal staat: bestaat er een verband tussen de genoemde structurele kenmerken van het CAO-stelsel en de resultaten van de CAO-onderhandelingen, zeg maar: de inhoud van de afgesloten CAO’s? Daarbij is tevens rekening gehouden met de mogelijke invloed van relevante sociaal-economische omgevingsfactoren. De inhoud van beide luiken steunt op een empirisch onderzoek naar het verloop en de resultaten van CAO-onderhandelingen in ons land (zie Van Ruysseveldt 2000). Daarom wordt eerst kort de aanpak van dit onderzoek geschetst.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2366
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAO-JBU.pdfmain text267.07 kBAdobe PDFView/Open
tabellen-CAO-JBU.pdftables and figures177.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons