Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2385
Title: Skills Labs - Deliverable 4.6: Rapportage effectmeting: nulmeting en eindmeting
Authors: Nadolski, Rob
Hummel, Hans
Keywords: Skills Labs
EMERGO
SeriousGames
effectmeting
Issue Date: 17-Mar-2010
Abstract: Rapportage van de Effectmeting binnen het project Skills Labs. De effectmeting betreft een vergelijking van de eindmeting (e-casus) en de nulmeting (bestaand onderwijs) en is om methodologische redenen alleen bij casus 2 gedaan. Voor e-casus 2 geldt dat de kwaliteit en bestudeerbaarheid positief is gewaardeerd, dat er ruim 20% minder uitval was in vergelijking met de eerdere casus (zelfs geen uitval), dat het gemiddelde studieresultaat met 6 % toenam van 6,6 tot 7.0, en dat de begeleidingsdruk met 66% afnam, waarbij bovendien een afname van 75% op niet-inhoudelijke tijdbesteding (organisatie) gold. Bovendien is het gebruikelijk dat begeleiders doorgaans efficiënter kunnen begeleiden als een cursus langer in exploitatie is. Naarmate meer groepen studenten met het studiemateriaal hebben gewerkt, kan de begeleider nog efficiënter optreden. Deze positieve resultaten moeten wel met de nodige voorzichtigheid worden gezien tegen het licht van het relatief geringe aantal respondenten alsmede tegen het licht van de verschillen in de norm-tijd van beide casussen (20 uur versus 55 uur) waardoor studenten bij de e-casus geacht worden meer tijd te besteden dan bij de eerdere casus.
Description: Nadolski, R. J., & Hummel, H. G. K. (2010). Skills Labs - Deliverable 4.6: Rapportage effectmeting: nulmeting en eindmeting. Heerlen, The Netherlands: Open University of the Netherlands. SURFFoundation.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2385
Appears in Collections:4. LMedia: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deliverable4.6v01.pdf238.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons