Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2412
Title: Strategische kennis over het oplossen van informatieproblemen: een exploratief onderzoek
Authors: Feddes, Rik
Vermetten, Yvonne
Brand-Gruwel, Saskia
Wopereis, Iwan
Issue Date: 2003
Publisher: Vereniging voor Onderwijs Research
Abstract: Ontwikkelingen binnen de huidige informatiemaatschappij en vernieuwingen binnen het onderwijs zorgen ervoor dat vaardigheden in het omgaan met informatie als waardevol moeten worden beschouwd. In een exploratief onderzoek werd een model gehanteerd waarmee getracht is een beeld te krijgen van de strategische kennis die studenten hebben omtrent het proces van informatieprobleem-oplossen. Voor en na een training (waarin aan de hand van dit model werd gewerkt) werd aan vier studenten van de Open Universiteit Nederland (OUNL) een taak voorgelegd, waarna een diepte-interview werd gehouden. Na analyse hiervan werd bekeken welke strategische kennis bij de studenten aanwezig was en of hier veranderingen in konden worden aangetoond. Ten opzichte van het model werden de belangrijkste veranderingen aangetroffen op de fasen probleemdefinitie, zoeken en vinden, verwerken en binnen de categorie regulatie.
Description: Feddes, R., Vermetten, Y., Brand-Gruwel, S., & Wopereis, I. (2003). Strategische kennis over het oplossen van informatieproblemen: een exploratief onderzoek [Strategic knowledge about information problem solving: an explorative study]. Pedagogische Studiën, 80, 210-225.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2412
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2003_PS_Feddes,_Vermetten,_&_Brand-Gruwel,_preprint.pdf159.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.