Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2413
Title: Informatieproblemen oplossen geïntegreerd in het curriculum: Een pilot binnen een Lerarenopleiding
Authors: Brand-Gruwel, Saskia
Wopereis, Iwan
Poortman-Cremers, Sybilla
Issue Date: 2005
Publisher: Lemma
Abstract: Het oplossen van informatieproblemen, waarbij studenten zelf informatie moeten zoeken, beoordelen en verwerken, is een complexe vaardigheid waarin instructie dient te worden gegeven. Deze instructie kan het best worden ingebed in bestaand onderwijs. In deze studie is in een samenwerkingsverband van het Onderwijstechnologisch Expertisecentrum van de Open Universiteit Nederland en de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands van de Fontys Lerarenopleiding Sittard binnen een deel van het opleidingscurriculum instructie in de vaardigheid ‘Informatieproblemen oplossen’ geïntegreerd. Het nieuwe deelcurriculum is ontwikkeld volgens het viercomponenten instructieontwerpmodel (4C/ID-model). Het doel van het project was na te gaan in hoeverre het 4C/ID-model handvatten kan bieden voor de integratie van de vaardigheid in het curriculum. Uit de evaluatie blijkt dat het model bruikbaar is en dat het resulteert in effectief onderwijs.
Description: Brand-Gruwel, S., Wopereis, I., & Poortman-Cremers, S. (2005). Informatieproblemen oplossen geïntegreerd in het curriculum: Een pilot binnen een Lerarenopleiding. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2, 88-104.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2413
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005_TvHO-Brand-Gruwel,_Wopereis_en_Poortman-Cremers.pdf92.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.