Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2414
Title: Integreren van de vaardigheid Informatieproblemen Oplossen in het curriculum: Handleiding voor docenten en onderwijsontwerpers in het hoger onderwijs
Authors: Brand-Gruwel, Saskia
Wopereis, Iwan
Poortman-Cremers, Sybilla
Keywords: Informatievaardigheden
Issue Date: 2004
Publisher: Digitale Universiteit
Abstract: Met deze handleiding willen we een aanzet geven voor de integratie van de vaardigheid ‘Informatieproblemen oplossen’ in het hoger onderwijs. Het doel is om deze vaardigheid in te bedden in het gehele curriculum van een opleiding: dus vanaf het eerste tot het laatste studiejaar. Om dit te bereiken dienen een aantal stappen te worden gezet, zoals een analyse van het curriculum, het verzamelen van praktijksituaties, waarin de vaardigheid wordt toegepast, het ontwerpen van authentieke leertaken en het maken van keuzes omtrent de mate van ondersteuning van het leerproces. Deze stappen, die zijn gebaseerd op het ‘Vier-componenten instructieontwerpmodel’ of 4C/ID-model van Van Merriënboer (1997) voor het ontwerpen van instructie voor complexe cognitieve vaardigheden, zullen in deze handleiding worden uitgewerkt. De uitwerking van deze stappen is niet alleen gebaseerd op de theorie voor het ontwerpen van instructie voor complexe cognitieve vaardigheden, maar is mede gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk. In een samenwerkingsverband van het Onderwijstechnologisch Expertisecentrum van de Open Universiteit Nederland en de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands van de Fontys Lerarenopleiding Sittard is de ontwerpmethodiek van Van Merriënboer stap voor stap gevolgd en is binnen een deel van het curriculum van de lerarenopleiding instructie in de vaardigheid ‘Informatieproblemen oplossen’ geïntegreerd. Deze instructie (een verzameling leertaken) is vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd. De ervaringen die zijn opgedaan met het ontwerp en implementatie van de instructie illustreren de gevolgde ontwerpmethodiek en vormen een belangrijk onderdeel van deze handleiding. Bij elke stap wordt eerst beschreven wat de stap inhoudt en welk doel de stap dient. Vervolgens wordt de stap toegepast op het gebied van informatieproblemen oplossen en geconcretiseerd aan de hand van ontwerpproces dat is doorlopen bij het ontwikkelen van de instructie voor de Lerarenopleiding Nederlands. Tot slot worden per stap voor de docent of ontwerper richtlijnen gegeven voor het integreren van de vaardigheid ‘Informatieproblemen oplossen’ in het curriculum. De belangrijkste aandachtspunten worden daarbij opgesomd. Voorafgaand aan de hierboven beschreven handreikingen voor het ontwerpen en implementeren van geïntegreerde instructie voor het (leren) oplossen van informatieproblemen zullen in deze handleiding twee korte hoofdstukken worden gewijd aan de belangrijkste achtergronden en uitgangspunten van de gehanteerde ontwerpmethodiek en de vaardigheid ‘Informatieproblemen oplossen’ die centraal staat in de instructie.
Description: Brand-Gruwel, S., Wopereis, I., & Poortman-Cremers, S. (2004). Integreren van de vaardigheid Informatieproblemen Oplossen in het curriculum: Handleiding voor docenten en onderwijsontwerpers in het hoger onderwijs. Utrecht: Digitale Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2414
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005_Handleiding_Leren_informatieproblemen_oplossen.pdf929.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.