Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2415
Title: Informatieproblemen oplossen: een complexe vaardigheid
Authors: Brand-Gruwel, Saskia
Keywords: Informatievaardigheden
Issue Date: 2004
Publisher: Zwijsen
Abstract: De sterke opkomst van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakt het van groot belang om informatiegeletterd te zijn. We worden immers gevraagd en ongevraagd geconfronteerd met grote hoeveelheden informatie, wat maakt dat we meer dan ooit de vaardigheid moeten beheersen om informatieproblemen op te lossen (Boekhorst, 2000; Marchionini, 1999). Dit betekent dat we vaardig dienen te zijn in het onderkennen van (beroepsgerelateerde) informatieproblemen, genereren van informatievragen, het zoeken en vinden, het verwerken, het evalueren en het communiceren van informatie. Dit proces van informatieproblemen oplossen wordt in de literatuur ook wel aangeduid met ‘information literacy’ (Bawden, 2001; Marchionini, 1999; Spitzer, 2000). In dit hoofdstuk worden twee studies beschreven die tot doel hadden het proces van het oplossen van informatieproblemen en de kennis die lerenden hieromtrent hebben te identificeren. Het in kaart brengen van deze complexe cognitieve vaardigheid, die ook opgevat kan worden als een hogere-orde vaardigheid, is van belang, omdat inzicht in de vaardigheid noodzakelijk is om instructie voor het aanleren van deze vaardigheid te kunnen ontwerpen. In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op wat informatieproblemen oplossen inhoudt en zal het belang van instructie in deze vaardigheid worden uitgewerkt. Vervolgens worden de beide studies beschreven en zal in de discussie onder meer aandacht worden besteed aan ontwerprichtlijnen voor instructie.
Description: Brand-Gruwel, S. (2004). Informatieproblemen oplossen: een complexe vaardigheid. In L. Verhoeven & R. Voeten (Eds.), Onderwijskunde in theorie en praktijk (pp. 170-179). Tilburg: Zwijsen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2415
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2004_boekhoofdstuk_Onderwijskunde_Brand-Gruwel.pdf126.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.