Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2423
Title: Multimedia, rapportage
Authors: Hoefakker, Ruud
Giesbers, Bas
Van den Brink, Henk
Berkhout, Jeroen
Handels, Mark
Hoefakker, Joris
Pintar, Perry
Kierkels, Roland
Keywords: Multimedia
rapportage
Issue Date: 20-Apr-2010
Abstract: Het project Multimedia was gericht op de productie van een aantal video's en van een interactief programma. De vraag van het management was een projectplan voor multimedia te leveren waarin de volgende doelen werden nagestreefd: * Beleid ontwikkelen en voorzieningen realiseren voor de ontwikkeling, de opslag en het beheer van multimediale leermiddelen. * In aanzienlijk meer cursussen dan nu het geval is van multimedia gebruik maken. * de rol van de Open Universiteit op het gebied van virtuele (multimediale) practica voor complexe vaardigheden intensiveren. Het projectplan werd goedgekeurd en 4 werkpakketten zijn uitgewerkt om deze doelen te bereiken. Werkpakket 1 videoproducties, werkpakket 2 videobeheer, werkpakket 3 videohergebruik en werkpakket 4 videovoorlichting
URI: http://hdl.handle.net/1820/2423
ISBN: 978-90-79447-36-7
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Multimedia_ rapportage9789079447367.pdf5.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.