Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2424
Title: MijnOU.nl (proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit)
Authors: Eshuis, Jannes
Hermans, Henry
Keywords: Mijn Onderwijsdiensten
Mijnou.nl
Issue Date: 20-Apr-2010
Abstract: Doel van het project Mijnou.nl Het ideaal van een volledig gepersonaliseerd startportaal, waarin studenten via een Single Sign On (SSO) toegang vinden tot al het leermateriaal waarop zij rechten hebben verworven, relevante informatie vinden over activiteiten op studiecentra, contacten kunnen aanknopen met studiegenoten en docenten, kortom een omgeving waarin zij alles kunnen doen en vinden wat voor hun studie nodig is, is in de loop van het project leidend geweest, maar niet doelstellend. Binnen dat kader is in dit project geconcenstreerd op social netwerkvoorzieningen, waarmee de student zich kan profileren en contacten kan leggen en kan communiceren met medestudenten
URI: http://hdl.handle.net/1820/2424
ISBN: 978-90-79447-42-8
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mijnou.nl_isbn_9789079447428.pdf605.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.