Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2425
Title: MijnOnderwijsdiensten2.0 (Evaluatie Google Apps Education voor gebruik binnen de Open Universiteit Nederland)
Authors: Bertrand, Marc
Verjans, Steven
Hermans, Henry
Issue Date: 20-Apr-2010
Abstract: De doelstelling van het deelproject luidt: Het onderzoeken van de eventuele meerwaarde van Google Apps Education (GAE) binnen onze primaire onderwijsprocessen dan wel ondersteunende processen, rekening houdend met: * de functionele en technische (on)mogelijkheden van GAE, * Eventueel aanwezige, concrete behoeften van verschillende gebruikersgroepen (studenten, docenten en onderwijsondersteuners), * Reeds geboden ict-oplossingen binnen de organisatie. Het deelrapport levert een eindrapport met daarin een advies t.a.v. de mogelijke inzet van GAE, inclusief een eventueel implementatieplan op hoofdlijnen. Pilotdiensten zullen op enig moment worden stopgezet dan wel beheerst worden opgenomen in de staande organisatie. Deze pilotdiensten gaan ten principale niet 'stilzwijgend' over naar een exploitatie situatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2425
ISBN: 978-90-79447-41-1
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPO_MOD20_rapport_GoogleAppsisbn9789079447411.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.