Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2429
Title: Kwaliteit van Assessment in het Competentiegericht Middelbaar Beroepsonderwijs: een Case Studie
Authors: Glerum, Jaap
Keywords: Onderwijswetenschappen
Assessment
Competentie
Issue Date: 20-Apr-2010
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Met de invoering van competentiegericht onderwijs in het Middelaar Beroepsonderwijs hebben ook nieuwe vormen van examinering hun intrede gedaan. Klassieke vormen van toetsing worden hierbij steeds meer vervangen door competentie assessmentprogramma’s. Parallel aan de invoering van het competentiegericht onderwijs is er ook een discussie gaande over de kwaliteit van examinering in het Middelbaar beroepsonderwijs. Klassieke criteria zoals validiteit, objectiviteit en representativiteit voldoen niet langer bij competentie assessmentprogramma’s. Doel Om de kwaliteit van de assessments te kunnen meten zijn twee instrumenten beschikbaar die momenteel in het Middelaar Beroepsonderwijs gebruikt worden: de kwaliteitscriteria voor competentie assessmentprogramma’s (Baartman, 2008) en het toezichtskader van de Inspectie (Inspectie van het Onderwijs, 2009b). Doel van deze case studie is vast te stellen welke methode van beoordelen van de kwaliteit van assessment het meeste bijdraagt aan diezelfde kwaliteit. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp Als eerste is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs en de kwaliteitscriteria voor competentie assessmentprogramma’s van Baartman. Vervolgens is een onderzoek uitgevoerd bij twee competentiegerichte beroepsopleidingen van ROC Zeeland die een Proeve van Bekwaamheid gebruiken als summatieve toetsing en waar de Inspectie van het Onderwijs in 2009 een onderzoek uitgevoerd heeft naar de kwaliteit van examinering op basis van hun eigen toezichtskader. Voor de zelfevaluatieprocedure conform het model van Baartman (2008) zijn door de teamleider van dezelfde opleidingen de respondenten aangewezen op basis van deskundigheid en bekendheid met het assessmentprogramma om zowel het summatieve als ook het totale (formatieve en summatieve) competentieassessmentprogramma te beoordelen. De resultaten van deze evaluatieprocedures worden vergeleken met de resultaten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, waarbij eerst vastgesteld wordt of mogelijke verschillen te verklaren zijn uit de verschillen in de instrumenten zelf en als tweede worden de gevonden uitkomsten gebruikt om vast te stellen in hoeverre de resultaten van de methoden kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de assessment programma’s.
Description: Glerum, J. (2010). Kwaliteit van Examinering in het Competentiegericht Middelbaar Beroepsonderwijs: een Case Studie. April, 20, 2010, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2429
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJGlerum-20042010.pdf128.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.