Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2441
Title: Een elektronische leeromgeving voor Talant
Authors: De Vries, Fred
Nadolski, Rob
Keywords: Talant
Elektronische Leeromgeving
ELO
werkplekleren
opleidingsvisie
intervisie
portfolio
assessment
Open Source
Issue Date: 19-May-2010
Abstract: Dit rapport beschrijft de analysefase van de Talant-ELO (Elektronische Leeromgeving) die uitmondt in, het bestek van eisen voor de toekomstige Talant-ELO, en het advies ten aanzien van de nog te kiezen cq. te verwerven Talant-ELO. Als werkdefinitie voor een ELO hanteren we in dit rapport de volgende definitie: Een ELO is een elektronisch systeem voor het ontwikkelen en beheren van het onderwijsmateriaal alsmede het elektronisch ondersteunen van het feitelijke onderwijsleerproces. De administratieve ondersteuning van het onderwijsleerproces valt hierbuiten, maar er zullen wel koppelingen tussen ELO en administratieve systemen nodig zijn. Tussen 15 oktober 2009 – 18 maart 2010 is in het project E-learning bij Talant zowel de projectgroep en een werkgroep als representant van toekomstige gebruikers van de Talant-ELO ondersteund door CELSTEC om tot dit bestek van eisen te komen. Aansluitend heeft CELSTEC in overleg met de projectgroep een advies (waaronder een shortlist) voor het kiezen van de Talant-ELO opgesteld.
Description: De Vries, F., & Nadolski, R. (2010). Een elektronische leeromgeving voor Talant. Heerlen, Nederland: Open Universiteit: Talant.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2441
Appears in Collections:4. LMedia: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELO-voor-TALANT.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons